Fruity Teether

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • ผลิตจากวัสดุที่มีความแตกต่างกันทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้และความสนใจ
  • วัสดุมีความปลอดภัยต่อเด็กทารก