Shake Jingle Keys

Shake Jingle Keys
รายละเอียดสินค้า

เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กด้วยของเล่นสีสันสดใส เพื่อช่วยให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องสีและเป็นสินค้าที่ออกแบบมา เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับลูกของคุณ

  • ออกแบบมาให้เหมือนกุญแจจริงๆ
  • มีเสียงเพลงเพื่อสร้างความสนใจให้ลูกของคุณ
  • เปิด/ปิด สวิตซ์สำหรับการใช้งานเพื่อเปิดใช้งานเสียงดนตรี
  • มีความปลอดภัยและไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก