Teething Hammer

Image 01
รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์ช่วยการกัดสำหรับเด็กเป็นรูปค้อนสีสันสดใส น่ารัก

  • เป็นอุปกรณ์สำหรับการกัดของเด็กทารกมีการนวดเหงือกเพื่อบรรเทาการเจ็บ
  • มีสีสันสดใส ช่วยกระตุ้นความสนใจให้เด็กทารก