Spinning Rattle

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • มีขนาดพอเหมาะ กับขนาดมือของเด็กทารก
  • น้ำหนักเบา เป็นที่ดึงดูดให้เด็กเกิดความสนใจ
  • มีเม็ดสีภายในเมื่อหยิบมาเล่นจะทำให้มีเสียง