Bottle Teat Brush

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • อุปกรณ์ที่จะช่วยประหยัดเวลาให้คุณพ่อ-แม่ ในการทำความสะอาดขวดนมให้ลูกคุณ
  • ขนแปรงมีความยืดหยุ่น และออกแบบมารับกับส่วนโค้งของขวดนมทำให้ล้างได้อย่างสะอาดยิ่งขึ้น