High Chair - Natural-Black/Khaki

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • สำหรับเด็ก 6 เดือนขึ้นไป
  • ออกแบบให้พับเก็บได้ง่าย
  • ถาดสามารถปรับตำแหน่งได้ 3 ระดับ
  • เลื่อนระดับความสูงได้ 5 ระดับ
  • ใช้เครื่องล้างทำความสะอาดถาดได้
  • ทำให้เด็กสามารถรับประทานอาหารที่โต๊ะพร้อมครอบครัวได้