Breastflow Nipple 2pk (Medium / Fast Flow)

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • จุกนมที่ดีที่สุดสำหรับเด็กแรกเกิดที่ผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง มีความเหมือนจริง และปลอดภัยแก่เด็กมารก
  • จุกนมได้ถูกออกแบบมาให้เหมือนกับเต้านมเป็นการเสริมสร้างให้ทารกรู้สึกเหมือนกินนมจากแม่
  • เหมาะสมกับคุณแม่ที่ต้องทำงานเพราะจุกนมจะให้ความรู้สึกเหมือนแม่ที่กำลังให้นมลูกอยู่
  • จุกนมเป็นแบบชนิดที่น้ำนมจะไหลออกมาได้เยอะกว่าแบบ Slow