Take & Toss 10 Oz Straw

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • มีขนาดพอเหมาะ กับขนาดมือของเด็กทารก
  • น้ำหนักเบา เป็นที่ดึงดูดให้เด็กเกิดความสนใจ
  • สีสันสดใส ทำให้เด็กเกิดความสนใจ