Massaging Teether

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • ห่วงวนแหวนที่ออกแบบมาให้สองมือของเด็กทารกจับได้โดยง่าย
  • สั่นได้ง่ายๆเพียงออกแรงเเค่เบาๆซึ่งจะสร้างความสนุกสนานให้ลูกของคุณ
  • เมื่อลูกของคุณกัดลงไปที่ดาวบนห่วงวงแหวนก็จะเกิดการสั่นสะเทือนเป็นการสร้างพัฒนาการให้แก่ลูกน้อย
  • แบตเตอรี่ที่ยังไม่ใช้งานจะมีช่องใส่เพื่อความปลอดภัยเวลาใช้งาน