My First Rattle

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • ของเล่นที่ส่งเสริมการหยิบจับ สัมผัส การใช้นิ้วมือของเด็กทารก
  • มีวัสดุที่หลากหลายแตกต่างในแต่ละนิ้วทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้
  • ผลิตจากวัสดุที่ละเอียดอ่อนมีความปลอดภัย