Rolling Giggle Pal

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • ของเล่นมีเสียงน่ารักๆทำให้เด็กสนใจที่จะเล่น
  • เมื่อจับหรือเขย่าจะเกิดเสียงสร้างความสนุกสนาน ความบันเทิง แก่เด็ก
  • เป็นการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่เด็ก