Toddler Tub

Image 01
รายละเอียดสินค้า

อ่างอาบน้ำ

  • ออกแบบมาตามหลักสรีระศาสตร์ที่นำมาใช้เพื่อให้เด็กทารกรู้สึกสะดวกสบายในการอาบน้ำ
  • มีระบบที่คอยเตือนให้พ่อ-แม่ รู้ถ้าน้ำมีอุณภูมิสูงเกินไป
  • สามารถใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยหัดเดิน


Image 01
Image 01
Image 01