Airflow Sleep Positioner

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • มีการออกแบบอย่างดี มีการไหลเวียนของอากาศเพื่อความสะดวกสบายต่อการนอนหลับของทารก
  • ส่วนที่กั้นทั้ง 2 ด้านจะมีส่วนช่วยให้เด็กทารกหลับได้อย่างปลอดภัย
  • สามารถปรับความกว้างให้เหมาะกับขนาดตัวของทารกได้
  • ใช้กับเครื่องซักได้
  • ใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดขึ้นไป
Image 01
Image 01