Double Sponge Bottle Brush

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำความสะอาดได้ง่ายและอ่อนโยนการที่มีฟองน้ำถึง 2 ด้าน ทำให้ทำความสะอาดได้อย่างทั่วถึงมีขนาดเล็กจัดเก็บง่าย