Gumdrop Replacement Nipples 2pk - Girl

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • ผลิตจากซิลิโคนทำความสะอาดได้ง่าย
  • ได้รับการยอมรับจากโรงพยาบาลให้ใช้กับเด็กที่เด็กที่เกิดใหม่
  • สีสันสดใสจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการทางด้านการมองเห็นของเด็กทารก