Terry Teething Pals

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • Terry ผลิตจากวัสดุที่มีความอ่อนนุ่มทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
  • ช่วยพัฒนาการงอกของฟันให้แก่เด็ก
  • ดวงตาที่กลมโตเป็นส่วนที่ช่วยให้เด็กเกิดความสนใจในการใช้งาน