Floating Friends Teether

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • ของเล่นที่ช่วยพัฒนาการฟันให้แก่เด็กทารก
  • มีความหลากหลายของพืนผิวและรูปทรง สามารถนำไปแช่เย็นได้
  • ใช้งานง่าย
  • ใช้วัสดุอย่างดีในการผลิต มีความปลอดภัย