Sound for Silence

Image 01
รายละเอียดสินค้า

เครื่องช่วยให้เด็กหยุดร้องด้วยเสียงที่คุ้นเคยถึง 6 เสียงจากที่เด็กเคยได้ยินขณะอยู่ในท้องแม่ ทำให้เค้ารู้สึกปลอดภัยและหยุดร้องพร้อมเสียง Mozart สำหรับเด็กตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

  • เป็นเสียงที่ถูกพัฒนาโดยกุมารแพทย์ไว้ใช้กับเด็กทารก
  • เสียงเพลงของโมสาต 6 เพลงที่ใช้ขับกล่องลูกของคุณ
  • ใช้งานง่าย