Peacock

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • เหมาะกับเด็กแรกเกิด - 24 เดือน
  • ของเล่นที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เด็ก จินตนาการ และความรู้สึก
  • มีความแตกต่างระหว่างปีก 4 ข้าง เพื่อการเรียนรู้ในด้านการสัมผัส
  • พกพาง่ายสะดวกต่อการนำไปเล่นนอกสถานที่