Mortimer the moose

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • เหมาะกับเด็กแรกเกิด
  • ตัวของเล่นมีวัสดุที่ต่างกันพอบีบก็จะให้เสียงที่ไม่เหมือนกันสร้างความสนใจและสนุกให้แก่เด็กตรงเขากวางสามารถให้เด็กกัดได้ โดยที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย
  • เล่นง่ายสนุกเหมาะกับเด็ก และยังมีห่วงหิ้วซึ่งง่ายต่อการพกพา