Pupsqueak

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • เหมาะกับเด็กแรกเกิดขึ้นไป
  • เมื่อกดที่จมูกจะมีเสียงร้องออกมาทำให้เด็กเกิดความสนใจ
  • ทารกจะเกิดความสนุกสนานในการเล่นเพราะ มีการสั่น มีเสียง และความแตกต่างระหว่างผิวของตุ๊กตา
  • พกพาได้ง่ายสะดวกขนาดเล็กกะทัดรัด