puppytunes

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • เหมาะกับเด็กแรกเกิดขึ้นไป
  • ขาทั้ง 4 ข้าง เมื่อกดจะมีเสียงดนตรีที่ต่างๆกัน
  • สีสัน สดใส ทำให้เด็กเกิดความสนใจ
  • นำมากดให้กลายเป็น เพลง ได้