Princess Sophie

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • เหมาะกับเด็กแรกเกิด - 24 เดือน
  • เจ้าหญิงโซเฟีย ของเล่นที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กให้เกิดความสนใจที่จะเล่น
  • กระตุ้นการมองเห็นและการได้ยินของเด็กเป็นตุ๊กตาที่เหมาะสมกับเด็กทารก