Penguin Squeaker Stick

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • สำหรับเด็กแรกเกิดขึ้นไป
  • ผลิตจากวัสดุที่ นุ่ม ทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อเด็กเล่นได้ทั้ง 2 ด้าน
  • ของเล่นที่ออกแบบมาเพื่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านการมองเห็นของเด็ก
  • มีสีสันที่สดใส ทำให้เด็กเกิดความสนใจที่จะเล่น