Lulu in a Tutu

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • เหมาะกับเด็กแรกเกิด - 24 เดือน
  • ตุ๊กตาที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการและประสาทสัมผัสให้แก่เด็ก
  • ตัวตุ๊กตาประกอบด้วยวัสดุที่แตกต่างกัน และมีสีสันที่สดใสเมื่อเด็กนำมาเขย่าจะมีเสียงเป็นการดึงดูดให้เกิดความสนใจที่จะเล่น
  • มีห่วงไว้หิ้วสามารถพกพาได้สะดวก