High Contrast Wrist Rattles

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • สำหรับเด็กแรกเกิดขึ้นไป
  • ของเล่นสีสันสดใส น่ารัก ที่เสริมสร้างพัฒนาการทางการมองเห็นให้กับเด็ก
  • ส่งเสริมให้ทารกเกิดการเคลื่อนไหว การเตะ ทำให้กล้ามเนื้อเกิดการพัฒนา
  • เมื่อขยับแขนขยับขาจะเกิดเสียงจากการสั่น
  • พัฒนาทักษะด้านการประสานงานระหว่างมือและสายตา
Image 01