Makai the Monkey

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • เหมาะกับเด็กแรกเกิด - 24 เดือน
  • ลิงที่เต็มไปด้วยสีสันสดใสกระตุ้นให้เด็กเกิดวิสัยทัศน์ในการมองเห็นและยังมีการสั่นเพื่อกระตุ้นให้เกิดพัฒนาด้านเสียงสำหรับเด็ก
  • มาพร้อมห่วงหิ้วเพื่อให้นำไปใช้ได้สะดวกทุกที่