Gardenbug Foot

Gardenbug Foot
รายละเอียดสินค้า

ที่สวมใส่มือและเท้า

  • ตั้งแต่แรกเกิดขึ้นไป
  • กระตุ้นและส่งเสริมการหยิบจับของเด็กทารก
  • ด้วยรูปแบบที่น่ารักจะช่วยให้เด็กทารกเกิดความสนใจ
  • มีส่วนช่วยพัฒนากล้ามเนื้อเวลาเคลื่อนไหวของทารก
  • ผลิตจากวัสดุที่อ่อนนุ่มเวลาเดินจะเกิดเสียงสร้างความสนุกสนานให้แก่เด็ก


Image 01
Image 01