Soft Discovery

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • สำหรับเด็กแรกเกิดขึ้นไป
  • หนังสือสำหรับเด็กน่ารักที่มีสีสัน สดใส ในแต่ละหน้าจะมีความแตกต่างในด้านวัสดุ และเสียง จะ ช่วยให้เด็กทารกได้พัฒนาด้านการมองและการสัมผัส
  • ขนาดเล็กพกพาได้สะดวก
Image 01
Image 01
Image 01