Hula Girl travel Toy

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • เหมาะกับเด็กตั้งแต่แรกเกิดขึ้นไป
  • ตุ๊กตา Hula Girl เต้น สั่น มีเสียงสร้างความสนุกสนานให้แก่เด็กทารก
  • มีสีสัน สดใส เพื่อดึงดูดความสนใจของทารก
Image 01
Image 01