Octivity Time

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • เหมาะกับเด็กตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไป
  • ปลาหมึกน่ารักมีตาที่ใหญ่ดึงความสนใจของเด็กเป็นการช่วยสร้างพัฒนาการทางการมองของทารก
  • หัวสามารถสั่นได้ ขามีรอยย่นทำให้เด็กได้เรียนรู้การสัมผัสและการหมุนของดาวช่วยกระตุ้นการฟังของเด็กทารก
  • เด็กๆสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง


Image 01
Image 01