Magnetic Totem Stackers

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • เหมาะกับเด็กตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไป
  • สีสันสดใสดึงความสนใจของเด็กเป็นการช่วยสร้างพัฒนาการทางการมองของเด็ก
  • มีการสั่นเวลาที่จับหูของตัวละครยกขึ้น
  • ตัวละครติดกันด้วยแม่เหล็กที่ดึงออกได้ง่ายสำหรับเด็ก
  • ช่วยพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหวการใช้มือและสายตา
Image 01