Peanut the Push Along Elephant

Peanut the Push Along Elephant
รายละเอียดสินค้า

  • สำหรับเด็ก 6 เดือนขึ้นไป
  • ทำให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องกลไกเครื่องยนตร์
  • พัฒนาทักษะการมองเห็นที่ทำงานร่วมกับการเคลื่อนไหว
  • มีเสียง สีสันสดใส กระตุ้นความอยากเล่นและดึงดูดแก่เด็กทารก
  • ที่ล้อมีเสียงเวลาขยับ