Spin N Stack Rings

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • สำหรับเด็ก 9 เดือนขึ้นไป
  • สร้างความบันเทิงและความสนุกให้แก่เด็กด้วยการหมุนของโดนัทเป็นรการทำให้เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องของการหมุน
  • มีเสียงเพลงเมื่อเปิดใช้งาน