Soft Sorter

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • เหมาะกับเด็กอายุ 9 เดือนขึ้นไป
  • ของเล่นที่เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้เด็ก
  • มาพร้อมอุปกรณ์สีสันสดใส 4 ชิ้นที่มีวัสดุต่างกันกระตุ้นการสัมผัสให้เด็ก
  • เพื่อเป็นการเรียนรู้พัฒนาการของเด็กในเรื่องรูปทรง การจับคู่ และเรียงลำดับ
Image 01
Image 01
Image 01