Giggle Bunny Ball

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • เด็กแรกเกิดขึ้นไป
  • สีสันสดใสมีความคมชัดช่วยพัฒนาในเรื่องการมองเห็นและแยกแยะสีของทารก
  • วัสดุภายในจะเป็นแบบ เม็ดๆ ทำให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องการสัมผัส