Pink Spin & Explore Garden Gym

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • ตั้งแต่เริกเดิดจนถึง 6 เดือน
  • The Spin & Explore Garden Gym เป็นส่วนหนึ่งในขั้นตอนการพัฒนาให้แก่เด็กทารก
  • แผ่นยิมสำหรับเคลื่อนไหวให้เด็กได้พัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหว สร้างความสนุกสนาน เพลิดเพลินให้เด็ก
  • เสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ร่างกาย
  • ตัวแผ่นยิมสร้างจากวัสดุที่มีความแตกต่างกันเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ถึงความแตกต่าง
  • The Spin & Explore Garden Gym จะช่วยพัฒนาการด้านต่างๆให้แก่ลูกของคุณแน่นอน