Pink My Friend Emily

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • สำหรับเด็กแรกเกิดขึ้นไป
  • ตุ๊กตาน่ารักๆ สร้อยคอสั่นได้ เมื่อนำมากอดจะมีเสียงทำให้เด็กเกิดความสนใจ
  • มีความแตกต่างของพื้นผิว ทำให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการสัมผัส