Pink Kerry the Fairy

Pink Kerry the Fairy
รายละเอียดสินค้า

  • สำหรับเด็กแรกเกิดจนถึง 2 ขวบ
  • เหมาะเป็นตุ๊กตาตัวแรกสำหรับเด็กทารกเพราะมีการออกแบบโดยคำนึงถึงการพัฒนาทักษะด้านต่างๆให้แก่เด็ก
  • เมื่อนำมาเล่นจะสั่นและมีเสียง ทำให้เด็กเกิดความสนใจ
  • รูปแบบน่ารัก สีสันสดใส พัฒนาวิสัยทัศน์การมองเห็นแก่เด็ก
  • ส่วนของปีกผลิตจากวัสดุที่มีความหลากหลายทำให้ได้เรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่างพื้นผิว พัฒนาทักษะในด้านการสัมผัส