Pink Trotter the Pony

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • สำหรับเด็กแรกเกิดขึ้นไป
  • เล่นสนุกมีเสียงเพลงทำให้เด็กเกิดความสนใจ
  • ที่บริเวรขา มีสีสันที่สดใสน่ารัก
  • มีเสียงร้องที่เหมือน ม้า ของจริง
  • พัฒนาการมองเห็นภาพเห็นสีของเด็กทารก