Hula Girl travel Toy

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • สำหรับเด็กแรกเกิดขึ้นไป
  • ผลิตจากวัสดุที่ นุ่ม ทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
  • เป็นลาย แพนด้า น่ารักๆ
  • สีสันที่สดใสจะช่วยให้เด็กได้พัฒนาด้านการมองเห็น
  • ตัวละครน่ารักๆในแต่ละหน้าจะช่วยสร้างความสนุกและความสนใจให้กับเด็ก
  • ขนาด 6.75 x 7.5 นิ้ว
  • มีทั้งหมด 10 หน้า
Image 01