Peek-a-Boo Forest

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • สำหรับเด็กอายุ 6 เดือนขึ้นไป
  • ผลิตจากวัสดุที่ นุ่ม ทำให้ไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก
  • เป็นลายนกฮุกแสน น่ารัก
  • เนื้อเรื่องภายในเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับป่าไม้และสัตว์ต่างๆ
  • ตัวละครน่ารักๆในแต่ละหน้าจะช่วยสร้างความสนุกและความสนใจให้กับเด็ก
  • ขนาด 6.75 x 7.5 นิ้ว
  • มีทั้งหมด12 หน้า
Image 01