Baby On the Go

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • สำหรับเด็กอายุ 12 เดือนขึ้นไป
  • หนังสือที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กและออกแบบมาอย่างลงตัวเพื่อให้มีความเหมาะสมกับช่วงอายุของเด็กทำให้เด็กเกิด การพัฒนาอย่างถูกต้อง
  • มีขนาด 6 x 6 นิ้ว