Counting Zoo

Image 01
รายละเอียดสินค้า

  • สำหรับเด็กอายุ 18 เดือนขึ้นไป
  • หนังสือที่ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการให้เด็กและออกแบบมาอย่างลงตัวเพื่อให้มีความเหมาะสมกับช่วงอายุของเด็กทำให้เด็กเกิด การพัฒนาอย่างถูกต้อง
  • ภายในหนังสือประกอบด้วยเรื่องราวที่ต่างกัน 6 แบบ
  • มีขนาด 7 x 7 นิ้ว