Mitten the Kitten Soft Book

Image 01
  • สำหรับเด็กแรกเกิดขึ้นไป
  • ผลิตจากผ้า
  • ในแต่ละหน้าจะผลิตจากวัสดุที่มีความต่างกัน ทำให้เด็กได้เรียนรู้และฝึกการสัมผัส สร้างความสนุกให้เด็ก
  • มีขนาด 6 x 7 นิ้ว
  • มีทั้งหมด 10 หน้า